“התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש”: התקשרות של משרד החינוך בפטור ממכרז [בהיקף כ- 3 מיליון ש”ח] עם 6 ספקים לרכישת מטהרי אוויר כפתרון טכנולוגי לטיפול באוויר במרחבים סגורים (כיתות לימוד) במסגרת המאבק בנגיף קורונה

וועדת הפטור המשרדית במשרד החינוך [יגאל סלוביק המנכ”ל, יניב זוהר חשב המשרד ועו”ד אילת מלקמן היועמ”ש] אישרה התקשרות של המשרד בפטור ממכרז [בהיקף 2,948,850 ש”ח] עם 6 ספקים לרכישת מטהרי אוויר כפתרון טכנולוגי לטיפול באוויר במרחבים סגורים (כיתות לימוד) במסגרת המאבק בנגיף קורונה.

בפרוטוקול הדיון שנערך ב- 29.11.2021 נאמר בין השאר כי ההתקשרות היא לשם ביצוע פיילוט “של בחינת תפקוד המערכות בכיתות לימוד, זאת במסגרת המאבק בנגיף הקורונה”.

עוד אומרת וועדת הפטור המשרדית כי “משרד החינוך פירסם מכרז לצורך רכישת מתקני טיהוא אוויר בחודש ספטמבר השנה. המכרז יועד רק מציעים שמתקני טיהורה אוויר שלהם קיבלו את אישור משרד הבריאות. במסגרת המכרז נכללה הוראה לפיה כל מיתקן טיהור אוויר חייב לבצע 3 החלפות אוויר בשעה בכיתה בגודל סטנדרטי”. במסגרת מכרז זה הוגשו שתי הצעות “אולם כולן לא עמדו בתנאי המכרז”.

אשר על כן, משרד החינוך החל להיערך לקראת פרסומו של מכרז חדש, “אולם העלייה ברמת התחלואה בעת הזו מחייבת מתן פיתרונות מיידיים, זאת במיוחד עת קיים חשש לכניסתו של וריאנט חדש, ורכישת מערכות טיהור אוויר בדרך של מכרז לא תאפשר מתן מענה לצורך האקוטי לרכוש מערכות טיהור אוויר מהר ככל האפשר.

“נוכח מה שנראה כעלייה שהיקף התחלואה בימים האחרונים וכניסתו של הוריאנט החדש כאמור, אישרה וועדת המכרזים המשרדית פנייה לכל הספקים שנכללו ברשימת ספקים של משרד הבריאות של מערכות טיהור אוויר, כדי לקבל מהם הצעות מחיר ומועסקי הספקה של המוצרים שלהם. זאת בהתאם להוראה בתקנה 3(2) של תנות חובת המכרזים המאפשרת לאשר התקשרות בפטור ממכרז למניעת נזק של ממש”.

לאור העובדה שהוגדל התקציב לרכישת מערכות טיהור האוויר, הוחלט להתקשר עם כל המציעים שאושרו לצורך כך ש”הצעותיהם עומדות במועדי ההספקה שהוגדרו בפניה לצורך רכישת מתקני טיהור האוויר. זאת בשל היתרון שיש בשלב הפיילוט להתקנת מערכות טיהור מגוונות ככל האפשר, כך שניתן יהיה להשוות את הביצועים שלהן”.

“[…] כאמור, ההתקשרות נדרשת בדחיפות לנוכח גידול בהיקפי ההדבקה מקורונה והחשש מכניסתו של ואריאנט חדש ועל כן מדובר במניעת נזק של ממש שעלול להיגרם כתוצאה מהדבקת תלמידים ומורים בקורונה על הנזקים הצפויים מכך. התקנת המערכות צריכה להתחיל מיידית עם תחילת ההתקשרות”.

עדכון: בחדשות ערוץ 13 דווח – ב”פרסום ראשון” – (30.11.2021, בשעה 20:45) – על נושא זה למרות שהוא דווח ב- Read IT Now כבר בשעה 14:36 באותו היום.