הרשות לשיקום האסיר: מכרז פומבי דו-שלבי לאספקת שירותי מומחים במקצועות התקשוב

הרשות לשיקום האסיר מפרסמת מכרז פומבי דו-שלבי מס’ 01/2023 לאספקת שירותי מומחים במקצועות התקשוב.

הרשות לשיקום האסיר מבקשת לקבל הצעות לאספקת שירותי מומחים בתחומי התקשוב במקצועות השונים, ובכלל זה: שירותי System, פיתוח יישומים, תקשורת, בסיסי נתונים, אבטחת מידע ועוד.

הספק הזוכה במכרז יספק מענה לכל צרכי הרשות, כפי שמפורט במפרט זה. על ההצעה והשירותים המוצעים לענות על דרישות תקניות כלליות ומקצועיות המקובלות בתחום טכנולוגיות המידע בארץ ובעולם וכן על הדרישות המפורטות במסמך זה.

השירותים יכללו בין השאר אספקת שירותים ממומחים טכניים לפרויקטים ולפתרון בעיות תקשוב, על פי צרכי הרשות.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 19 בפברואר 2023.

היקף העבודה הנדרש מן הספק הינו לפי צרכי העבודה בפועל של הרשות. על הספק להעמיד לרשות הרשות שירותי מומחים, כפי שיידרש לכך על ידי הרשות בהתאם לצרכים.

רשימת השירותים העיקריים שהספק יידרש להעמיד לרשות הרשות כוללים, אך לא מוגבלים, לשירותים הבאים:

+  ייעוץ כללי בנושאי תשתיות וארכיטקטורה

+  שירותים בתחום System, תקשורת, בסיסי נתונים ותשתיות פיזיות, כולל יישום של טכנולוגיות חדשות, מוצרים וכלים חדשים ושדרוגים של מוצרים וכלים קיימים.

+  שירותים בתחום היישומים: ייעוץ בליווי פיתוח ויישום פרויקטים חדשים ברשות והרחבת פרויקטים קיימים, החל משלב הייזום ועד לשלב התחזוקה (כולל הגדרת מדיניות בנושאי יישומים, תשתיות, מערכות הפעלה, בסיסי נתונים, תקשורת, אבטחת נתונים ועוד).

+  שירותים בתחום אבטחת מידע.

+  תגובה לאירועים חריגים ותקלות – מתן תגובה לאירועים בתחומי התשתיות, System  בסיסי נתונים, תקשורת, שליטה ובקרה, אבטחת מידע ועוד, בשיתוף פעולה עם אנשי המקצוע של הרשות וכתגבור להם.

רשת הרשות פרוסה על פני כ- 20 אתרים פיזיים בפריסה ארצית, חלקם אתרים קטנים המונים משתמשים בודדים, לעומת זאת האתרים הגדולים מונים יותר מ- 50 משתמשים כל אחד. מספר המשתמשים הפנימי הכולל: כ- 250 ,ובנוסף יש עוד כ- 50 משתמשים חיצוניים.

מרכז המחשוב של הרשות בירושלים כולל שרתי בסיס נתונים, אפליקציות, שו”ב, אבטחת מידע, דואר אלקטרוני וקישור לגורמי חוץ, שני מערכי אחסון מרכזיים המאחסנים את המידע של המחשב המרכזי של IBM, ואת שרתי הסביבות הפתוחות השונים, ומערכת גיבוי מרכזית המורכבת מספריית קלטות ושרת תוכנה.

לרשות יש קשר עם ספקי שירות ולקוחות חיצוניים. ספק האינטרנט של הרשות הוא בזק ופרטנר,  אתר האינטרנט של הרשות במימשל זמין. תהיל”ה גם משמשים כצינור העיקרי לחיבור בין הרשות לעולם.