גרטנר: הוצאות טכנולוגיית המידע יגיעו ל- 4.4 טריליון דולר ב- 2022

דו”ח של חברת המחקר Gartner  שפורסם ב- 6 באפריל 2022 אומר כי הוצאות טכנולוגיית המידע יגיעו להיקף של 4.4 טריליון דולר בשנת 2022. מדובר בגידול בשיעור של 4% לעומת שנת 2021.

לדברי גרטנר, ההוצאות על תוכנה צפויות לגדול בשיעור של 9.8% ל- 674.9 מיליארד דולר השנה.

ההוצאות על שירותי IT צפויות לגדול בשיעור של 6.8% ל- 1.3 טריליון דולר בשנת 2022.

ההוצאות על מכשירים צפויות לגדול בשנה הנוכחית בשיעור של 1.9%.

גרטנר מציינת כי להערכתה הפלישה הרוסית לאוקראינה לא תהיה בעלת השפעה ישירה על הוצאות טכנולוגיית המידע העולמיות. נושא אינפלציית מחירים ומשכורות יחד עם המחסור בכוח אדם מיומן ובעיות אספקה אחרות צפויים להיות בעלי השפעה גדולה יותר על התוכניות של מנמ”רים לגבי שנת 2022 אולם לא יאטו את השקעות הטכנולוגיה.