גוגל – המעסיק האטרקטיבי ביותר בעולם

דירוג חדש של חברת Universum קובע כי Google היא החברה בה רוצים הכי הרבה עובדים חדשים לעבוד והחברה המושכת ביותר מבחינתם.

זו השנה השלישית ברציפות שגוגל מובילה את הדירוג.

הדירוג מבוסס על תשאול 160,000 נשאלים ב- 12 הכלכלות החזקות ביותר בעולם.

הוא בדק נשאלים לגבי עבודה בתחום העסקי ונשאלים המחפשים עבודה בתחומי ההנדסה וגוגל מובילה בשני התחומים.

בין החברות האחרות בדירוג בתחום העסקי:

חברת KPMG במקום השני;

חברת PwC במקום השלישי;

חברת Ernst & Young, EY במקום הרביעי;

חברת Deloitte במקום החמישי;

חברת Microsoft במקום השישי;

חברת Apple במקום התשיעי;

בין החברות האחרות בדירוג בתחום ההנדסי:

חברת IBM במקום השני;

חברת Microsoft במקום השלישי;

חברת Intel במקום החמישי;

חברת Apple במקום השביעי;