בקשות לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה – נציבות שירות המדינה (נש”מ)

משרד ראש הממשלה – נציבות שירות המדינה פירסמה לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד. להלן מקצת מהבקשות הממתינות לאישור:

שם הספק: נס טכנולוגיות

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת NESS לצורך אספקת שירותי תחזוקה לתוכנת מיון נתונים SYNCSORT ומחולל דו”חות FOCUS לתקופה של חצי שנה: 1/1/2012 עד 30/6/2012.

שם הספק: חברת אס אר אל טק

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת SRL לצורך אספקת שירותי תחזוקה למחולל הדו”חות FOCUS לתקופה של חצי שנה: 1/1/2012 עד 30/6/2012.

שם הספק: נטוויז

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת NETWISE לצורך תחזוקת אתר אינטרנט של נש”מ לתקופה של שנה. האתר פותח ע”י נטוויז לאחר שזכתה במכרז.

שם הספק: יבמ ישראל

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת IBM לצורך מתן שימוש ברישיונות לתוכנות IBM המותקנות במחשב המרכזי של נש”מ ולתחזוקת המערכת, לתקופה של חצי שנה. קיים הסכם מסגרת בין משרד האוצר לבין חברת יבמ ישראל למתן שירותי אחזקה לכלל משרדי הממשלה.

שם הספק: HDS

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת HDS לצורך מתן שירותי אספקה עבור כונני קלטות גיבוי במחשב המרכזי לתקופה של חצי שנה.

שם הספק: ב. י. ס. מערכות תוכנה (1988) בע”מ

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת BIS לאספקת שירותי תוכנה NETPASS עבור המחשב המרכזי לתקופה של חצי שנה.