בקשות לפטור ממכרז: משרד החינוך

משרד החינוך פירסם לאחרונה מספר הודעות על בקשות להתקשרות עם ספק יחיד. להלן מקצת מהבקשות הממתינות לאישור [מרביתן לתקופה של 1.1.2012-31.12.2012]:

שם הספק: גרטנר ישראל אדוייזורי בע”מ (Gartner)

מהות ההתקשרות: התקשרות עם חברת גרטנר ישראל אדוייזורי בע”מ לצורך מתן ייעוץ אסטרטגי, הכולל גישה למאגר ידע בינלאומי עם התמחויות בנושאי IT בממשלה ובחינוך בכל תחומי הטכנולוגיה; מחקרים מקצועיים עדכניים בכל התחומים; אתר אינטרנט בינלאומי המאפשר גישה ל- Best Practices, קישור מבוקר ללקוחות בלבד מכל העולם ושירותים מכווני מקצועות IT; פנייה להתייעצות ספציפית עם מומחים, בצורת שיחות ועידה ותשובות כתובות.

שם הספק: יבמ ישראל בע”מ (IBM)

מהות ההתקשרות: התקשרות עם יבמ ישראל בע”מ לביצוע תחזוקת המחשב המרכזי ושכירת מערכת ההפעלה במחשב המרכזי IBM Mainframe Z10 וציוד היקפי. חברת יבמ ישראל בע”מ היא הספק היחיד היכול לתת את השירות.

שם הספק: S.P. Data limited

מהות ההתקשרות: התקשרות עם אס פי דטה בע”מ לצורך ביצוע תחזוקה ותמיכה לרישיונות שימוש בתוכנת QlikView. חברת אס פי דטה בע”מ המציאה למשרד החינוך אישור מאת חברת QlikTech לפיו אס פי דטה בע”מ היא הנציגה הבלעדית בישראל של חב’ QlikTech.

שם הספק: מיקרוסופט ישראל בע”מ (Microsoft)

מהות ההתקשרות: הרחבת התקשרות עם חברת מיקרוסופט ישראל בע”מ לקבלת תמיכת Premier המספק גישה למומחיות הטכנית של מיקרוסופט. התמיכה נדרשת לצורך שילוב תשתיות תוכנה בסיסית ויישומים במשרד בסביבת מוצרי מיקרוסופט. חב’ מיקרוסופט הינה היחידה שיכולה לספק תמיכה למוצריה מסוג Premier מהסיבות הבאות: משרד החינוך דורש מחויבות ישירה של היצרן (מיקרוסופט במקרה זה) לפתרון תקלות במוצרים בהסכם רמת שירות (SLA) מוסכם מראש. תהליך הסלמה לתקלה משביתה (תוך 4 שעות מפתיחת תקלה), המאפשר גישה ישירה של המשרד לדרג הבכיר ביותר של צוותי התמיכה של מיקרוסופט בחו”ל ואף למהנדסים שיכולים לערוך שינויים בקוד המוצר. לספק קשר שוטף עם צוותי הפיתוח של היצרן המאפשר השפעה על זמני אספקה של פתרונות. חשיפה למאגרי מידע של מיקרוסופט לגבי תקלות ובעיות ברמה בינלאומית. גישה למאגר מומחים למוצרים של מיקרוסופט לצורך קבלת ייעוץ וסיוע ביישומם.

יכולת להעמיד מומחים ביישום (גם מקרב שותפים עסקיים של הספק) ולתת פתרון לתקלות בכלל התוכנות המותקנות במשרד ובמערכת החינוך: מערכות הפעלה לתחנות עבודה, תוכנות Office, OneNote, Visio, Project, Terminal Server, מערכות הפעלה לשרתים, תוכנות שו”ב וניהול, תוכנות אבטחה, מסדי נתונים, תוכנות פיתוח, תוכנות לניהול הפיתוח, תוכנת MS CRM על גירסאותיה השונות, תוכנת Sharepoint על גירסאותיה השונות, תוכנות גיבוי, תוכנות תקשורת ודוא”ל, תוכנת אינטגרציה Biztalk.

לפיכך, חברת מיקרוסופט הינה הספקית היחידה שיכולה להעניק שירותי תמיכה למוצריה ברמה הנדרשת לצוותים הטכניים של מינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד החינוך.