בקשה לפטור ממכרז: משרד ראש הממשלה/נס א.ט. [ביצוע קורסי סייבר במכללת נס]

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה

תקנה: 3 (29)

שם הספק: נס א.ט. בע”מ

מהות ההתקשרות: קורסי סייבר בסיסי ומתקדם עבור אגף מערכות מידע ועבור אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה

התחלת ההתקשרות: 1 באפריל 2015; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2015

החלטה: טרום החלטת הועדה; פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד

הערות: אשר אושרי רע”ן אבטחת מידע  במשרד ראש הממשלה כותב בבקשה לפטור ממכרז כי עובדי אגף טכנולוגיות מידע ועובדי אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה הם בעלי נגיעה ישירה לתחום אבטחת המידע, הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הטכנולוגי. כל עובד שעוסק באבטחת מידע מחויב לעבור קורס בסיסי לכל הפחות בנושא זה בהתאם להנחיית היחידה הממלכתית לאבטחת מידע.

חברת Ness זכתה במכרז בנושא קורסי סייבר בסיסי ומתקדם שהוציא שירות ביטחון כללי, הגוף המנחה של משרד ראש הממשלה בנושא אבטחת מידע.

עד לפני כחמש שנים הייתה היחידה הממלכתית לאבטחת מידע בשב”כ (הרשות הממלכתית לאבטחת מידע – רא”ם) מקיימת קורסי בית בנושא סייבר בסיסי ומתקדם, היינו, קורסים שמועברים על ידי עובדי שירות לכלל הגופים שמונחים על ידו.

השינוי המהותי שחל בתחום עיקרו החלת תהליך של מיקור-חוץ (אאוטסורסינג, Outsourcing) והעסקת מכללות חיצוניות להעברת אותם הקורסים. השירות לוקח חלק פעיל בהכנת התכנים והתאמתם לצרכיו ומלווה את הליך ההכשרה באופן עקבי. אי לכך, לאחר זכייתה של Ness החל השירות לבנות יחד עם המכללה את הקורסים המדוברים, כך שהיום קורסים אלה הם יחידים מסוגם בשוק, בעוד מכללת Ness היא הזוכה הבלעדית במכרז.

תכנים אלה הינם חובה לכל מי שתחום עיסוקו כולל נגיעה באבטחת מידע. משרד ראש הממשלה, איפוא, מחוייב להשלים את הפער בנושא הכשרות העובדים ואיננו יכול לבצע מכרז דומה בעצמו כיוון שהוא איננו גוף מנחה וסוג התכנים המחייבים מוכתבים לו ע”י השירות.

הערת עורך Read IT Now: ב- 28.2.2015 פירסמתי בקשה דומה שכותרתה: “בקשה לפטור ממכרז: המשרד לביטחון הפנים/נס א.ט. [ביצוע קורסי סייבר במכללת נס]”. באותה ידיעה ציטטתי את שלומי בילגי ראש אגף הביטחון מידע וסייבר (לשכת סמנכ”ל בכיר לתפעול  ופיקוח) שכתב בבקשת הפטור [המוגדרת בלמ”ס] כי “המשרד לביטחון הפנים הינו משרד מונחה על ידי יחידה 770 בשרות הביטחון הכללי (שב”כ). על פי הנחיית יחידה 770 ולאור הסיכונים הגוברים בתחום הסייבר הוציא השב”כ מכרז לביצוע הכשרות בתחום הסייבר על פי הנחיית יחידה 770. מכללת נס הינה היחידה אשר קיבלה את ההסמכה מיחידה 770 לבצע את ההכשרות עבור הגופים המונחים, התכנים נבנו על ידי יחידה 770 ומועברים על ידי מרצים מקצועיים של מכללת נס. לאור זכייתה של מכללת נס במכרז ייעודי של השב”כ , בניית תכנים ייעודיים בשיתוף עם יחידה 770 (…) מכללת נס הינה היחידה אשר יכולה להעביר את הקורסים הנ”ל ולאשר את ההסמכה המאושרת על ידי השב”כ.”