בקשה לפטור ממכרז: משרד הכלכלה/המכון הישראלי לחדשנות [התקשרות במסגרת מיזם משותף לחדשנות בתחום טכנולוגיות החינוך]

הגוף המפרסם: משרד הכלכלה

שם הספק: המכון הישראלי לחדשנות

מהות ההתקשרות: התקשרות במסגרת מיזם משותף לחדשנות בתחום טכנולוגיות החינוך

התחלת ההתקשרות: 13 באוגוסט 2017; סיום ההתקשרות: 31 ביולי 2018

החלטה: אושר; דיווח פטור משרדי

הערות: וועדת הפטור המשרדית מדגישה בהחלטתה כי “על היחידה להיערך לכתיבת מכרז בכל נושא ניהול קהילות חדשנות” [ההדגשה – במקור].

עוד נאמר בין היתר בהחלטת וועדת הפטור המשרדית כי “תפקיד קהילת חדשנות הוא לאפשר את הקמתו וביסוסו של אקו-סיסטם משמעותי הפועל סביב תחום תוכן מסויים וספציפי, מתוך מטרה לקדמו ולפתחו. אקו-סיסטם הוא רשת של ארגונים – כולל ספקים, מפיצים, לקוחות, מפעלים יצרנים, מוסדות אקדמיה וגופי מימשל שמעורבים בייצור או אספקת מוצר או שירות לחברה באמצעות תחרות ו/או שיתוף פעולה. הקהילה מאגדת את כלל הגופים השונים המרכיבים את האקו-סיסטם והנוגעים לעניין, ויכולה לתמוך ואף להוביל תהליכי שינוי בענפי משק הקשורים לאותו תחום תוכן. הצלחת הקהויה תימדד במספר חברי הקהילה, באיכות המפגשים, בתוצרים שלהם, וביכולת שלה לקדם את החברות בתחום ולמשוך השקעות חדשות לישראל. בימים אלו אנו מייצרים אסטרטגיה לקהילות, ומדדי ביצוע.

“מטרת הפרוייקט היא לקדם את תעשיית האד-טק [Ed-Tech] – טכנולוגיה לחינוך בישראל. הכוונה היא לעודד את הפעילות הכלכלית בתחום זה הכולל פיתוח לומדות לבתי-נספר ואוניברסיטאות, פיתוח חומרה (למשל, קומפי – המקלדת לגיל הרך שפותחה בישראל), פיתוח פלטפורמות ללומדות וקורסים מקוונים, אפליקציות ועוד.

“הקהילה מחברת בין יזמים, משקיעים, לקוחות ומומחים שונים שעוסקים בתחום, ובכך מסייעת לחברות להתפתח במסלול העסקי (מסטרט-אפ לחברה בוגרת עם מכירות) ולהיחשף לשווקים חדשים, בדגש על שוקי חו”ל.

” מודל הפעלת קהילת חדשנות מתקיים בהצלחה בענף התחבורה החכמה, בקהילת Ecomotion שמופעלת ע”י משרד הכלכלה (בשיתוף מינהלת תחליפי נפט במשרד ראש הממשלה). קהילת האד-טק תפעל במודל דומה”.

* ההיקף הכולל של ההתקשרות הוא 1,600,000 ₪ כשהמשרד משתתף בסך של 800,000 ₪ כולל מע”מ וסכום זהה – ע”י המכון הישראלי לחדשנות.