בקשה לפטור ממכרז – משרד החינוך ועמותת קדימה מדע: מיזם משותף להפעלת למידה-מרחוק לתלמידים חולים השוהים בבתי-חולים [בהיקף של קרוב ל- 4 מיליון ₪]

הגוף המפרסם: משרד החינוך

שם הספק: קדימה מדע-חינוך לחיים בע”מ (חל”צ)

מהות ההתקשרות: כוונה להתקשרות עם ‘קדימה מדע’ במיזם משותף להפעלת למידה מרחוק לתלמידים חולים המאושפזים בבתי-חולים.

התחלת ההתקשרות: 1 באוקטובר 2013; סיום ההתקשרות: 30 בספטמבר 2014

החלטה: טרום החלטת הועדה

הערות: פרסום מיזם ללא כוונת רווח. התכנית מיועדת לפעול בבתי החולים בישראל על פי הרשימה המצורפת ובכל מחלקות הילדים ומטרתה לעזור לילד המאושפז בלימודים, להפחית חרדותיו ולטפח את החלק הבריא שלו. במחלה, כמובן, מטפל הצוות הרפואי. הפעילות מהווה השלמה לפעילות הבית ספרית בבתי החולים, ומתקיימת בשעות אחר הצהרים והערב. כמו כן, מטרת הפעילות לצמצם פער לימודים שנוצר בעקבות האשפוז, להפיג מתח וחרדה וניצול שעות הפנאי באמצעות פעילות ממוחשבת ומגרש משחקים וירטואלי.

הפרוייקט נועד לספק לכיתות הלימוד בבתי החולים מחשבים שולחניים ומחשביים ניידים עם תפריט תוכנות עשיר, ציוד נלווה למחשבים ולתקשורת, הדרכה לצוות החינוכי ותמיכה טכנית למחשבים, לאחר שעות הפעילות הרשמיות של בתי הספר בבתי החולים.

בנוסף יופעל מערך אינטרנטי מגוון באמצעותו מתאפשרת לילדים המאושפזים תקשורת עם ילדים בבתי חולים אחרים בארץ ובעולם, עם בית הספר שלהם, חברים ומשפחה. באתר יופעל מגוון עשיר של פעילויות וקישורים לאתרים חינוכיים, משחקים ומאגרי מידע לילדים, עלון וירטואלי וגלריה של עבודות הילדים.

תקופת ההתקשרות המתוכננת: 1.10.13- 30.9.14 המשרד שומר על זכותו להרחיב את ההתקשרות בהיקפים דומים לאמור במודעה זו וכן שומר על זכותו להאריך ההתקשרות עפ”י צרכי המערכת לתקופה נוספת של שנה אחת בהיקפים דומים כאמור, הכל בכפוף למסגרת תקציבית ולתקציב הקיים.

עלות המיזם לתקופה 1.10.13- 30.9.14 היא כ- 3,903,000 ₪, מתוך זה תישא “קדימה מדע” בסכום של 1,951,500 ₪ ממקורות פרטיים לחלוטין ומשרד החינוך ישא בעלות של 1,951,500 ₪.

זאת לצורך ביצוע הפעילות המפורטת להלן, המיועדת לתקופת ההתקשרות האמורה לעיל: תמיכה בכ-120,000 תלמידים חולים ב- 27 בתי-חולים ברחבי הארץ. הפעלת אתר אינטרנט ושיעורים מקוונים. הפעלת מערך של 14 בנות שירות לאומי מתקן חוץ לפעול עם התלמידים החולים במסגרת התכנית הנדונה. רכישת כ- 50 מחשבים לבתי החולים חלקם נייחים וחלקם ניידים, וציוד היקפי נלווה לשימושם של התלמידים החולים כאמור לצורך ביצוע הפעילות הנדונה, רכישת כ- 5 לוחות חכמים וכ- 5 מקרנים לבתי החולים לצורך ביצוע הפעילות הנדונה. תחזוקת מחשבים שפגה תקופת האחריות שלהם. קיום כ- 6 השתלמויות וכ- 2 כנסים למורים ובנות שירות לאומי. הפעלת פעילויות חינוכיות לתלמידים (יותאם לצרכי בתי החולים במהלך השנה): הפעלת כ- 20 סדנאות מדע מטעם נוער שוחר מדע בכל רחבי הארץ. הפעלת כ- 162 סדנאות משחקי חשיבה ופיתוח דעת. סיוע לתלמידים המתקשים בבגרויות בבית-החולים. הפעלת 2 סדנאות לתקשורת מקדמת לצילום רגשי ו-2 סדנאות להפעלת ביטוי רגשי באמצעות מודלים.

ככל שיש גורם נוסף המבקש לבצע את הפעילות במתכונת של מיזם משותף, יפנה בהצעה מתאימה כאשר עליו לקחת בחשבון כי עליו לעמוד בדרישות הבאות לפחות: ניסיון בתחום שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה ובלמידה בשלוש השנים האחרונות (מסוף שנת 2009 לפחות). ניסיון בהקמת והפעלת אתר אינטרנט חינוכי הכולל 30 שיעורים סינכרוניים וא-סינכרוניים שהוכנו על ידו. ניסיון בגיוס והפעלת 10 בנות שרות לאומי או מערך מתנדבים אחר. ניסיון של שנה לפחות בהדרכת מבוגרים לעבודה חינוכית תקשובית עם תלמידים. יכולת לצייד ב- 150 מחשבים ניידים ונייחים בהתאמה לצרכי הילדים החולים, כולל מסכי מגע, מחשבים מיוחדים לחדרי בידוד וכדומה. יכולת לתת תמיכה טכנית למערכת המחשוב והתקשוב בקריאה של עד שלוש שעות מזמן הבקשה מבתי-החולים. התחייבות לממן מחצית מעלות המיזם המוצע, ולכל הפחות סך של 1,950,000 ממקורות פרטיים לחלוטין.