בקשה לפטור ממכרז: משרד החינוך/טלדור [היקף כספי של יותר מ- 10 מיליון ₪]

הגוף המפרסם: משרד החינוך

תקנה: 3(4)(ב)(3) – התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית בנסיבות מיוחדות

שם הספק: חברת טלדור מערכות מחשבים (1986) בע”מ

מהות ההתקשרות: שירותי תקשורת בתפעול מינהלת לשילוב יישומים מינהליים מתוקשבים במערכת החינוך. התקשרות המשך עם חברת טלדור לשנה לצורך הפעלת מינהלת מנב”ס לשנה שמינית מיום 01/09/2013 ועד 31/08/2014. בשנה שעברה ביקש המשרד הארכה בשנה של התקשרות עם חברת טלדור ופטור ממכרז על מנת שלא לבצע שני שינויים משמעותיים בתחום המיחשוב במשרד בעת ובעונה אחת, מהלך מעבר למיחשוב בענן ומכרז זה של מינהלת המנב”ס. לצורך כתיבת המכרז במסגרת הוראת מכרז מממ-1-2009 נדרש המשרד למצוא עורך מכרז בלתי תלוי מאשכול 6, תהליך שכלל קבלת אישור מוועדת משנה ואישור של וועדת חריגים הנמשך 7 חודשים. תחילת עבודה על כתיבת המכרז היה ב-3/2013 ולכן תהליך כתיבת המכרז החדש מצוי בעיצומו. הערכה היא כי עד לחודש אוגוסט 2014 יסתיים התהליך המכרזי והקבלן שייבחר במכרז החדש יוכל להתחיל בעבודתו בספטמבר 2014. האישור כפוף לאישור וועדת הפטור באוצר בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3).

התחלת ההתקשרות: 1 בספטמבר 2013; סיום ההתקשרות: 31 בדצמבר 2013

החלטה: אושר ע”י החשכ”ל. היקף כספי: 10,151,723 ₪.

הערות: פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד