באישור החשכ”ל ובהחלטה של מינהל הרכש הממשלתי: הכרזה על RIMINI STREET כספק יחיד בעבור שירותי תחזוקה ותמיכה [הארכת התקשרות]

החשב הכללי במשרד האוצר רו”ח יהלי רוטנברג קיבל את המלצת ועדת הפטור המרכזית והאריך ההתקשרות הכוללת הכרזה על Rimini Street  כספק יחיד בעבור שירותי תחזוקה ותמיכה. הארכת ההתקשרות היא לתקופה של שנה מיום 1.4.2023.

בנימוקי וועדת הפטור המרכזית נאמר בין השאר כי “בעת רכישת שירותי תחזוקה מיצרן של תוכנה או מחברות שיש להן רישיון מיצרני התוכנה לאספקת שירותי תמיכה בתוכנה, שירותי התחזוקה והתמיכה כוללים בדרך כלל מרכיב של זכאות לגירסת תוכנה מתקדמות יותר, ככל ותצא גרסה כזו.

“רכיב שדרוג גירסה הוא רכיב מובנה, הכלול בעלויות השירות, גם עבור תוכנות שלא שודרגו או שלא עודכנו זמן רב ושאין כל כוונה לעשות כן, וזהו מודל התחזוקה היחיד האפשרי מצד יצרני התוכנה.

“משרדי ממשלה רבים אינם מעוניינים בשדרוגי גירסה, או מעוניינים בשדרוג רק אחת למספר שנים, נוכח העובדה שעדכון גירסה עלול לגרור עלויות גבוהות בהתאמת המערכות הקיימות לגירסה החדשה.

“לאור האמור, המשרד החליט כי קיים צורך להוסיף אפשרות לרכישת שירותי תחזוקה ותמיכה שאינם כוללים עדכוני גירסה.

“מבדיקה שנערכה בפברואר 2023 על ידי גורמי מקצוע במשרד נמצא כי רימיני הוא עדיין ה”שחקן” היחיד בתחום זה העומד בפרמטרים שהוגדרו לבדיקה. חברת רימיני סטריט, מחזיקה ב- 98% מהשוק הישראלי לתחזוקת צד ג’ תוך מתן רמת שירות גבוהה. יוער כי קיימת חברה נוספת בחו”ל אשר לה לקוח אחד עיקרי בארץ ומספר לקוחות בודדים נוספים, היא מספקת את השירות באמצעות קבלני משנה וללא סניף מקומי.

“לאור הצורך במתן מענה לחלופה לשירותי תחזוקה במקרים בהם אין למשרד צורך בעדכוני גירסה והעובדה שכרגע רק חברת רימיני הינה חלופה מעשית למתן שירות חליפי זה, ועדת הפטור הכריזה על החברה משנת 2020 כספק יחיד.

“כעת המינהל מבקש להכריז על רימיני כספק יחיד לשנה נוספת לאור כך שהמצב בשוק שירותי התחזוקה לא השתנה במהלך השנה האחרונה, וכן כי ההסכם עם רימיני צפוי להניב חיסכון משמעותי למשרדי הממשלה.

“יובהר כי האישור הנוכחי אינו רלבנטי במקרים בהם המשרד נדרש לתחזוקה הכוללת עדכוני גירסה – במקרים אלה יש צורך ברכישת תחזוקה מהיצרן או מי שהוסמך על ידו.

“עוד יצויין כי ביום 21.12.2022 חתם המינהל עם חברת Rimini Street על הסכם מחירים מרביים לרכישת שירותי תחזוקה ללא עדכוני גירסה למוצרי תשתית.

“ההסכם כולל תמיכה בעבור מוצרי היצרנים של מיקרוסופט, אורקל ו- סאפ.

“פורסמה חוות דעת מקצועית משותפת של רשות התקשוב הממשלתי ומינהל הרכש הממשלתי ולא התקבלו השגות”.

* ריכוז הקישורים לידיעות שפורסמו באתר זה לגבי חברת Rimini Street ניתן למצוא כאן.