באישור החשכ”ל: הארכת התקשרות [לשנה, בהיקף 50 מלש”ח] עם הראל טכנולוגיות מידע לשם אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלה

החשב הכללי במשרד האוצר רו”ח יהלי רוטנברג קיבל את המלצת וועדת הפטור המרכזית להארכת התקשרות (“התקשרות המשך נוספת”) [לתקופה של שנה, “או עד לתחילת ההתקשרות בתיחור המחליף במכרז 07-2022, המוקדם מבניהם”, בהיקף 50 מלש”ח] עם חברת הראל טכנולוגיות מידע בע”מ.

זאת לשם אספקת שרתים ומערכות אחסון נתונים למשרדי הממשלה.

“[…] תקופת ההתקשרות במכרז המסגרת החדש החלה ביום 20.8.2023 ופרסום התיחורים הראשונים בנושא שרתי Blade ומערכות אחסון שאמורים להחליף את ההתקשרות בסל במכרז 2-2014 מתוכננים לרבע הראשון של שנת 2024.

“לאור האמור, על מנת לאפשר מענה רציף לצרכי המשרדים עד לתחילת ההתקשרות בתיחורים האמורים מכוח מכרז 07-2022 מבוקשת התקשרות המשך, בתנאים זהים להתקשרות המקורית”.