אושרה התקשרות המשך נוספת בפטור של משרד רה”מ לטובת פרוייקט “מחשב לכל ילד”: המשרד להגנת הסביבה יקצה 7.5 מיליון ₪ לרכש מחשבים ממוחזרים שיחולקו במסגרת הפרוייקט

החשב הכללי במשרד האוצר אישר המלצת וועדת הפטור המרכזית לאישור התקשרות המשך נוספת של משרד ראש הממשלה עם המפעל הלאומי לפיתוח חברתי (ע”ר) לטובת פרוייקט “מחשב לכל ילד”.

אלא שהפעם, בניגוד לכל הפעמים הקודמות, ההתקשרות – בהיקף של 7.5 מיליון ₪ – מגיעה מהמשרד להגנת הסביבה לטובת רכש מחשבים ממוחזרים.

בנימוקי וועדת הפטור המרכזית נאמר בין השאר: “משרד ראש הממשלה מבקש הרחבת התקשרות עם עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי.

“החל משנת 1996 מבצע המשרד יחד עם העמותה את פרוייקט “מחשב לכל ילד” במסגרתו מוענקים מחשבים, ערכות תוכנה והדרכה לילדים אשר יד משפחתם אינה משגת. בדרך זו, נחשפים אותם ילדים והוריהם לעולם המחשב, מאפשרים להם לרכוש מיומנויות בסיסיות בהפעלת המחשב והיישומים השונים, מצמצמים את הפער הדיגיטלי ומקנים להם כלים לעמוד בשורה אחת עם שאר האוכלוסייה בישראל.

“במהלך השנים אישרה ועדת הפטור ההתקשרות בפטור ממכרז. האישור האחרון ניתן ביום 28.6.2020 ועד ליום 31.12.2021 בהיקף של 33.5 מיליון ₪. בנוסף, הוועדה הינחתה את המשרד כי עליו להיערך להתקדמות הליך RFI לפרסום מכרז חדש לקראת התקשרות המשך במסגרתה תקיים היחידה המקצועית הליך בחינה בשיתוף נציג החשב הכללי, חשבות המשרד ונציגי ממשלה רלבנטיים.

“לנוכח ההנחייה התקיימו דיונים בין הרפרנטורה בחשכ”ל לבין המשרד וגורמי המקצוע האחראיים על הפרויקט במסגרתם סוכם להגמיש את ה- RFI  בסעיפים מסוימים במכרז הבא שיתפרסם.

“במסגרת המאמץ הלאומי בנושא הלמידה מרחוק במערכת החינוך במדינת ישראל והצורך במחשבים לתלמידים, פנה המשרד להגנת הסביבה אל משרד ראש הממשלה לבדיקת האפשרות ליצור שיתוף פעולה בפרוייקט: זאת באמצעות קידום מיזם עידוד רכש מחשבים ממוחזרים ואספקתם ללמידה מרחוק לילדים שידם אינה משגת, צמצום הפערים החינוכיים והדיגיטליים בעת משבר קורונה וחינוך לקיימות באמצעות מיזם לאספקת מחשבים ממוחזרים לכל ילדה וילד באוכלוסיות מוחלשות לשם צמצום הפערים הללו.

“המשרד להגנת הסביבה סבור שאספקת מחשבים ממוחזרים תביא לחינוך לקיימות וכלכלה מעגלית שהינה מטרה בפני עצמה של המשרד, הן במעגל הראשון של מקבל המחשב והן במעגלים רחבים יותר.

“המקור התקציבי למיזם הנו הקרן לשמירת הניקיון והינו בסך 7,500,000 ₪ כולל מע”מ שיועברו למשרד ראש הממשלה במסגרת הפרוייקט. מבדיקה שנעשתה, החברה הגדולה בתחום מחשבים ממוחזרים הינה אולטרייד: לפיכך העמותה תרכוש מחברה זו מחשבים ממוחזרים לטובת הפרוייקט לצורך חלוקתם על פי הקריטריונים שנקבעים בוועדת ההיגוי”.